ВЛЕЗЕН КОЛОКВИУМ ПО ВОВЕД ВО ПРАВОТО ЗА ПРАВНИ СТУДИИ

Влезниот колоквиум по Вовед во правото за правни студии кај проф. д-р Александар Љ. Спасов ќе се одржи на 12.01.2022 година во 09:30 часот на платформата Microsoft Teams, во каналот на третата група правни студии. Обврска за полагање колоквиум имаат студентите на правни студии, прв пат запишани во тековната академска година