Впишување оценки во индекс кај проф. д-р Ана Чупеска

Оценки за сите предмети кај проф.д-р Ана Чупеска, ќе се потишуваат во индекс  на 28 ми Септември во 10.00 часот.
За таа цел, секој студент да понесе со себе уредна пријава и копија од iknow досието за внесената оценка.