Дескоски, д-р Тони

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Меѓународно право и меѓународни односи
Катедра Меѓународно приватно право
Предмети на прв циклус студии Меѓународно приватно право
Предмети на втор циклус студии Меѓународно арбитражно право; Меѓународно приватно право на ЕУ - Општ дел; Меѓународно приватно право - применета програма; Европско меѓународно приватно право за облигациони односи; Инвестиционо Право.
Предмети на трет циклус студии Меѓународно приватно право; Меѓународно приватно право на Интелектуална сопственост; Меѓународно арбитражно право
Кабинет бр. 62
Приемно време за студентите Понеделник и вторник, 11,00 -12,00
Телефонски број во кабинет 389 2 3181532
Е-mail адреса t.deskoski@pf.ukim.edu.mk

Одлука за последен избор во звање – д-р Тони Дескоски