Здравева, д-р Неда

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт за граѓанско право
Катедра Катедра за граѓанско материјално право
Предмети на прв циклус студии Облигационо право
Предмети на втор циклус студии Договорно право; Граѓанско право - применета програма; Право на осигурување и обезбедување трансакции; Отштетно право; Потрошувачко право; Интернет право
Предмети на трет циклус студии Облигационо право; Право на интелектуална сопственост
Кабинет бр. 104
Приемно време за студентите Среда и четврток од 12 до 14 часот
Телефонски број во кабинет +389 2 3117244 лок. 127
Е-mail адреса n.zdraveva@pf.ukim.edu.mk

Одлука за последен избор во звање – д-р Неда Здравева
Одлука за последен избор во звање – д-р Неда Здравева