ЗЕМАЊЕ ОЦЕНКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Се известуваат студентите кои го полагале предметот Административно право на датум 22 септември 2021 година да ги донесат своите индекси со пополнети пријави во кабинетот на проф. д-р Ивана Шумановска Спасовска на 1 октомври 2021 година во 09:00 часот.  

Индексите ќе бидат вратени истиот ден.  

Од катедрата