ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат студентите на мастер студиите, дека, согласно објавениот распоред, испитот на мастер студиите кај проф. д-р Никола Тупанчески и проф. д-р Александра Деаноска  – Трендафилова ќе се спроведе во терминот на 17.6.2020 година во 12 часот, оnline, усно.

Испитот ќе се спроведе на платформата Microsoft Teams и потребно е, на подолунаведениот линк, да се најавите со Вашиот mail: ime.prezime@students.pf.ukim.edu.mk и да го внесете кодот даден во прилог.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae895556b028a408aaddefe84aee6248f%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ac34fb4-24bf-4e3c-8211-7054f93c2be9&tenantId=c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665

код:
e2yzk8x

Во прилог ви испраќаме  интрукции за како да влезете со код и како да се приклучите на online полагањето.

Од предметните професори