Испит и оценки Историја на право кај проф. д-р Билјана Поповска и проф. д-р Иванка Василевска Додовска

Завршен испит и впишување на оценки по предметот историја на правото, write essay my favourite book втора група, кај проф. д-р Билјана Поповска и проф. д-р Иванка Василевска Додовска, на 26.01.2018 година, во 11 часот, во амфитеатар 2. Задолжително да се носи индекс и пријава.

– Завршен испит и впишување на оценки по предметот современа македонска историја, кај проф. д-р Билјана Поповска и проф. д-р Иванка Василевска Додовска, на 26.01.2018 година, во 13 часот, во амфитеатар 2. Задолжително да се носи индекс и пријава.reviews on juicers