Марковиќ. д-р Ненад

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт за политички науки и медиуми и комуникации
Катедра теоретски политички науки
Предмети на прв циклус студии 1. политички теории, 2. цивилно општество, 3. политичка филозофија, 4. политичка култура, 5. политичка митологија
Предмети на втор циклус студии 1. добро владеење и управување, 2. академско пишување
Предмети на трет циклус студии 1. политички концепти и политички теории, 2. политичка филозофија, 3. национализам, митологија и транзиција
Кабинет бр. 75
Приемно време за студентите понеделник и вторник од 12 до 13 часот (или по потреба онјалн - контакт преку службениот мејл)
Телефонски број во кабинет 02/3117244
Е-mail адреса n.markovic@pf.ukim.edu.mk

Одлука за последен избор во звање – д-р Ненад Марковиќ