Поени од есеи по Административно право (заклучно со 21.03.2020) / тема Одговорност на администрацијата

Почитувани колеги,

Би сакале да изразиме благодарност за Вашиот интерес да пишувате есеи и учествувате во вежбите по предметот Административно право.

На овој ЛИНК се наоѓаат поените на студентите од првата група студии за нивниот есеј од темата Одговорност на администрацијата.

На овој ЛИНК се наоѓаат поените на студентите од првата група студии за нивниот есеј од темата Одговорност на администрацијата.

Срдечен поздрав,
Од Катедрата