Прешова, д-р Денис

Научно - наставно звање Доцент
Институт
Катедра
Предмети на прв циклус студии
Предмети на втор циклус студии
Предмети на трет циклус студии
Кабинет бр.
Приемно време за студентите
Телефонски број во кабинет
Е-mail адреса d.presova@pf.ukim.edu.mk@pf.ukim.edu.mk@pf.ukim.edu.mk

Одлука за последен избор во звање – д-р Денис Прешова