ПРОМЕНА НА ТЕРМИН ЗА ИСПИТИ КАЈ ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДАР СПАСОВ ВО ВТОРА ДЕКАДА

Испитите ќе се одржат според слениов распоред:
-Вовед во право (Правни студии, Политички студии и Новинарство) – 17.02.2020 во 14 часот во амфитеатар 2
-Филозофија на право – 17.02.2020 во 16 часот во амфитеатар 2