Распоред на работни задачи

Распоред на работни задачи за 2021-2022 година ПРАВНИ СТУДИИ (прв циклус)

Распоред на работни задачи за 2021-2022 година ПРАВНИ СТУДИИ (втор циклус)

Распоред на работни задачи за 2021-2022 година ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Распоред на работни задачи за 2021-2022 година ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Распоред на работни задачи за 2021-2022 година ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Распоред на работни задачи за 2021-2022 година СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО

Распоред на работни задачи за 2020-2021 година  ПРАВНИ СТУДИИ(прв циклус) 

Распоред на работни задачи за 2020-2021 година ПРАВНИ СТУДИИ(втор циклус)

Распоред на работни задачи за 2020-2021 година ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Распоред на работни задачи за 2020-2021 година ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Распоред на работни задачи за 2020-2021 година ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Распоред на работни задачи за 2020-2021 година СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година ПРАВНИ СТУДИИ (прв циклус)

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година ПРАВНИ СТУДИИ (втор циклус)

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Распоред на работни задачи за 2019-2020 година СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО