Решение за прием на студенти (конечна ранг-листа) во втор уписен рок за прв циклус на студии.

Конкурсната комисија го објави Решението за прием на студенти (конечна ранг-листа) во втор уписен рок за прв циклус на студии. Решениата се објавени во системот за електронско пријавување, на огласната табла на Факултетот и можат  да се превземат на следните линкови:

  • Правни студии – Припадници на безбедносни сили ТУКА
  • Правни студии – Факултетско образование ТУКА
  • Правни студии – Вонредни ТУКА
  • Правни студии – Државна квота ТУКА
  • Односи со јавност – Државна квота ТУКА
  • Политички студии – Државна квота ТУКА
  • Новинарство – Државна квота ТУКА

Запишувањето на кандидатите ќе се врши исклулчиво на 21.09.2018  во Службата за студентски прашања, работното време на службата е од 08:00 до 16:00 часот. Листата на потребни документи за уписи може да се превземе ТУКА.