СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.09.2020 година, во 12 часот, кандидатoт Петар Андоноски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Улогата на добропознатите трговски марки во реализација на добрата деловна практика на компаниите “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, Мicrosoft Teams “

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје