СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 10.09.2021 год. (петок) во 11 часот кандидатката Ивана Митрова ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Деловна комуникација за време на пандемијата со КОВИД-19“.

Одбраната ќе се одржи во стара сала на ННС.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје