СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 07.02.2022 година ( понеделник) во 13 часот, кандидатката Дефриме Амати Беќирова, студентка на втор циклус студии – право на интелектуална сопственост ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Застапеноста на новите видови трговски марки во правната практика на ЕУ и Кина “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

1/2/2022