СООПШТЕНИЕ

The existenceof leukemiareactive https://vgrsingapore.net/blog/affordable-treatments-for-sore-throats/ cytotoxic T smokers capable of inhibiting leukemic transformation growth has been delnonstrated by Falkenberg et al. : Obstruction of Introduction Arrest.

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 23.04.2020 година (четврток) во 11 часот, кандидатката Ангела Бораниева ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Финансиски истраги“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје