УПИСИ И КОНКУРС

Упис и конкурс за прв циклус на студии

Упис и конкурс за втор циклус на студии

Упис и конкурс за трет циклус на студии

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС – ВТОР УПИСЕН РОК 

Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за  2019/2020 година на трет циклус прв уписен рок

Преземете ТУКА.

Решение за прием на кандидати  (конечна ранг-листа) – втор уписен рок

Конкурсната комисија за прв циклус студии гo објави Решението за прием на кандидати  (конечна ранг листа) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Конечната ранг-листа е објавена во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземе ТУКА.

Уписот на кандидатите е на 24.09.2019 од 8 до 16 часот во Службата за студентски прашања на Факулететот. Листата на потребни документи за упис може да се преземе ТУКА.

РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ – ЛИСТА) – ВТОР УПИСЕН РОК

Уписи за прв циклус 2019/2020

Конкурсната комисија за прв циклус студии ги објави Резултатите од успех од средно образование (прелиминарната ранг листа) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Прелиминарната ранг листа е објавена во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземе ТУКА.

Кандидатите за запишување имаат право на приговор на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите до 17/09/2019 (вторник) до 11.00 часот. Поуката за поднесување приговор може да се преземе ТУКА.

Решение за прием на кандидати  (конечна ранг-листа) – прв уписен рок

Конкурсната комисија за прв циклус студии гo објави Решението за прием на кандидати  (конечна ранг листа) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Конечната ранг-листа е објавена во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземе ТУКА.

Уписот на кандидатите е на 11.09.2019 од 8 до 16 часот во Службата за студентски прашања на Факулететот. Листата на потребни документи за упис може да се преземе ТУКА.

РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХОТ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА) 2019/2020 – ПРВ УПИСЕН РОК

Уписи за прв циклус 2019/2020 

Конкурсната комисија за прв циклус студии ги објави Резултатите од успех од средно образование (прелиминарната ранг листа) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Прелиминарната ранг листа е објавена во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземе ТУКА.

Кандидатите за запишување имаат право на приговор на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите до 04/09/2019 (среда) до 09.00 часот. Поуката за поднесување приговор може да се преземе ТУКА