УПИСИ И КОНКУРС


Упис и конкурс за прв циклус на студии
Упис и конкурс за втор циклус на студии
Упис и конкурс за трет циклус на студии

СООПШТЕНИЈА – УПИСИ


ВТОР ЦИКЛУС


Ранг листа на кандидати  (конечна ранг-листа) – втор уписен рок
Конкурсната комисија за втор циклус студии ја објави Ранг листата за прием на кандидати  (конечна ранг листа) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Ранг-листа е објавена во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземете ТУКА.

ПРВ ЦИКЛУС


Решение за прием на кандидати  (конечна ранг-листа) – прв уписен рок
Конкурсната комисија за прв циклус студии гo објави Решението за прием на кандидати  (конечна ранг листа) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Конечната ранг-листа е објавена во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземе ТУКА. Уписот на кандидатите е на 11.09.2019 од 8 до 16 часот во Службата за студентски прашања на Факулететот. Листата на потребни документи за упис може да се преземе ТУКА.
РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХОТ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА) 2019/2020 – ПРВ УПИСЕН РОК
Уписи за прв циклус 2019/2020  Конкурсната комисија за прв циклус студии ги објави Резултатите од успех од средно образование (прелиминарната ранг листа) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Прелиминарната ранг листа е објавена во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземе ТУКА. Кандидатите за запишување имаат право на приговор на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите до 04/09/2019 (среда) до 09.00 часот. Поуката за поднесување приговор може да се преземе ТУКА

ТРЕТ ЦИКЛУС


Прелиминарна ранг листа на трет циклус на студии на УКИМ – студиска програма правни науки (втор уписен рок)
Преземете ТУКА.
Конечна ранг листа на трет циклус на студии, 2019/2020 година
Преземете ТУКА.
Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за  2019/2020 година на трет циклус прв уписен рок
Преземете ТУКА.
Потребни документи за запишување за втор циклус