Шумановска-Спасовска, д-р Ивана

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт за правно-политички науки
Катедра Административно право и јавна администрација
Предмети на прв циклус студии Административно право, Заштита на лични податоци
Предмети на втор циклус студии Управно процесно право, Управно судство, Службенички систем, Компаративна управа, Одговорност на јавна администрација, Управни договори, Административни процедури, Право на слободен пристап до информации од јавен карактер, Право и јавно здравство, Право на заштита на лични податоци
Предмети на трет циклус студии Управно процесно право, Управно судство, Службенички систем, Одговорност на јавна администрација
Кабинет бр. 13
Приемно време за студентите Вторник и среда од 10 до 12 часот
Телефонски број во кабинет 02-3117 244 локал 154
Е-mail адреса i.shumanovskaspasovska@pf.ukim.edu.mk@pf.ukim.edu.mk@pf.ukim.edu.mk

Одлука за последен избор во звање – д-р Ивана Шумановска-Спасовска
Одлука за последен избор во звање – д-р Ивана Шумановска-Спасовска