Соопштенија за Политички студии Македонски и Англиски

Привремена веб страна за соопштенија

Испити кај Проф. д-р Каролина Ристова - Астеруд во продолжена септемвриска сесија.

Во прилог е терминот за завршен испит кај Проф. д-р Каролина Ристова - Астеруд. Кликнете ТУКА.

Соопштение за испитот по Англиски јазик и термин за оцени

Во прилог е терминоот за испитот по Англиски јазик и термин за оцени.ТУКА.