Соопштенија за Правни студии

Привремена веб страна за соопштенија

Дополнителен термин Историја на право кај Проф. Мелина Гризо

Термин за дополнителна настава по Историја на право кај Проф. Мелина Гризо ќе се одржи на 20.10.2017 година(Петок) во 11:00 часот во АМФ.3.

Резултати од испитот по Уставно право

Во прилог се резултатите од испитот по Уставно право . ТУКА.

Резултати од испитот по Трговско право, Меѓународно Трговско право, Трговско право применета програма, Стечај и стечајна постапка

Во прилог се резултатите од испитот по Трговско право . ТУКА.

Во прилог се резултатите од испитите по Меѓународно Трговско право, Трговско право применета програма, Стечај и стечајна постапка . ТУКА.

Оценките по предметот граѓанско право - применета програма

Оценките по предметот граѓанско право - применета програма ќе се запишуваат на 17.10.2017 година и 18.10.2017 година од 12-14 часот.

Резултати од испитот по Вовед во право на ЕУ одржан во септемвриска сесија 2017 година

Во прилог се резултатите од испитот по Вовед во право на ЕУ одржан во септемвриска сесија 2017 година. ТУКА.

Резултати од испитот по Меѓународно јавно право- Прва и Втора група

Во прилог се резултатите од испитот по Меѓународно јавно право- Прва и Втора група. ТУКА.

Финансово право - резултати од завршен испит (4.10.2017) и термин за оцени

во прилог се резултатите од завршниот (писмен) испит по предметот Финансово право спроведен на 4.10.2017 година во рамки на септемвриската дополнителна сесија 2016/2017 година. ТУКА.

Терминот за оцени и усно допрашување за положување на испитот е понеделник (9.10.2017 година) во 11 часот во амф.6. Право на усно допрашување имаат ЕДИНСТВЕНО студентите кои се означени во списокот. Во овој термин оцени можат да земат и студентите кои испитот го положиле во некоја од претходните испитни сесии.Студентите кои ќе го пропуштат овој термин оцени ќе можат да земат единствено во претходно определен термин по спроведување на следната испитна сесија.

Резултатите од испитот по Граѓанско право - применета програма.

Во прилог се резултатите од испитот по Граѓанско право - применета програма. Кликнете ТУКА.