Катедрата по Административно право и јавна администрација

Почитувани студенти од втора година правни студии,

Катедрата по Административно право и јавна администрација Ве известува дека на следниов ЛИНК може да ги пронајдете презентациите кои соодветствуваат на тематските целини од досегашната настава (заклучно со 02.04.2018).

Останатите ќе бидат дополнително прикачени, по респективните предавања.