Испит по англиски јазик за правни студии во мартовската казнена сесија

Во прилог е соопштението за испитот по англиски јазик за правни студии во мартовската казнена сесија. ТУКА