Испит по предметите Односи со медиумите-практикум, Деловна комуникација дополнителна сесија

Испитот по предметот односи со медиумите-практикум ќе се одржи на 1.11.2017 во 14 часот во новинарската лабораторија.
Испитот по предметот деловна комуникација ќе се одржи на 2.11.2017 во 14 часот во новинарската лабораторија.

Устен испит по Маркетинг

Устен испит по Маркетинг – студии односи со јавност ќе се одржи на 6.11.2017 понеделник во 9h во Предавална 4.

Етика во Новинарството

Предметот „Етика во новинарството“ со вон. проф. д-р Дејан Донев, ќе се реализираат секој вторник во терминот од 08-12 часот во амфитеатар 8 почнувајќи од 10.10.2017 година.