Политички систем (за сите студии)

Се известуваат студентите дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ, во рамките на јунската ДОПОЛНИТЕЛНА сесија, ќе се спроведе на 25.06.2018 (понеделник), со почеток од 10:00 часот, во амфитеатарот 3.

Завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 22.06.2018 година.

Соопштение

Се известуваат студентите дека терминот во јунска казнена сесија за полагање на испитите:

 

-КАЗНЕНО ПРАВО (Проф. Методија Каневчев/ Проф. Александра Груевска Дракулевски)

-КРИМИНОЛОГИЈА

-КАЗНЕНО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА

-ПЕНОЛОГИЈА

-СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА

 

е на 26.6.2018 година во 10 часот.

 

Од Професорите, с.р.

COMPETITION & ANTITRUST: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во прилог се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет Competition & Antitrust. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 18.06.2017 година, од 13:30 до 13:45 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит, како и доказ за уредена обврска за административна такса. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 13:45 до 14:00 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

Резлутатите можете да ги погледнете на следниве линкови подолу,

competition 2015-2016. ТУКА

competition 2016-2017. ТУКА

competition 2017-2018. ТУКА

 

 

 

 

ДОГОВОРНО ПРАВО: VII-МИ СЕМЕСТАР: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во прилог се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет договорно право. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 18.06.2017 година, од 13:00 до 13:15 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит, како и доказ за уредена обврска за административна такса. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 13:15 до 13:30 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

Резултатите можете да ги погледнете на следниов линк. ТУКА

Соопштение за испити во вонредна сесија

“Испитите и колоквиумите по сите задолжителни, изборни и опциони предмети кај проф. Марковиќ и проф. Дамјановски ќе се одржат на 18.06.2018 година со почеток во 10 часот, и тоа по следниот редослед:

 

10 часот – колоквиуми по сите предмети

11 часот – писмен испит по сите предмети

12 часот – есеи по сите предмети

 

Оценки ќе се впишуваат истиот ден во 13 часот.

од професорите”

ПРАВО НА ОСИГУРУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСАКЦИИ: ТЕРМИН ЗА ИСПИТ ВО ДОПОЛНИТЕЛНА СЕСИЈА

Се известуваат студентите дека испитот по право на осигурување и обезбедување на трансакции ќе се одржи на 28.06.2018 година, од 11:00 часот, во амф. 7. Студентите со себе задолжително да носат индекс.

Резултати вовед во право на ЕУ

„Оценките од испитот по Вовед во право на ЕУ одржан во јунска сесија ќе се внесуваат на 13.06 (среда) во 12 часот во кабинетот на доц. Ценевска (спроти Ораторски клуб). Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин.“

Резултатите можете да ги погледнете на следниов линк. ТУКА

Финансово право – резултати и термин за оцени

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од завршниот испит по Финансово право, спроведен на 23.5 (Work&Travel), 28.5 и 6.6.2018.

Терминот за оцени и усно допрашување е вторник (12.6.2018 година) во 11 часот во амф.10. Во списокот се означени кои студенти имаат ЕДИНСТВЕНО право на усно одговарање.

Увид во тестовите може да се изврши во понеделник (11.6.2018) во 12:30 часот во амф.10.

Резултатите на следниов линк. ТУКА

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – термин за полагање (јунска дополнителнителна сесија)

Почитувани студенти,

 

Квалификациониот колоквиум по меѓународно приватно право ќе се одржи на ден 27.06.2018 година во 09:30 часот. Завршниот испит ќе се одржи на ден 28.06.2018 година во 09:30 часот. 

 

Завршниот испит задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 27.06.2018 година, со поднесување на пријава и доказ за платен надоместок од 1000 денари  согласно одлуката за спроведување на дополнителна јунска сесија.