Соопштение

Почитувани студенти,

Испитите во дополнителната јунска сесија –  Административно право, Јавна администрација и испитите на мастер студии по административно право и јавна администрација ќе се одржат на 18.6.2018, 10:00 часот во Амфитеатар 2.

 

 

Резултати Англески јазик јуни 2018 (политички студии и новинарство)

Почитувани студенти,

Во прилог резултати од испитот по Англески јазик за групи ( Политички Студии и Новинарство)

Политички студии – резултати на следниов линк. ТУКА

Новинарство – резултатите на следниов линк. ТУКА

Резултати од завршен испит по Јавна Администрација

Студентите кои го имаат положено испитот да ги достават своите индекси во понеделник (18.6.2018) 9:30 часот, во кабинет бр.13.

Студентите кои сакаат да го полагаат предметот во казнена сесија треба да го пријават преку студентски прашања, најдоцна до петок (15.6.2018 г.) а ќе го полагаат на 18.6.2018 г. во 10 часот.

Резултати од испитите по Јавна Администрација одржан на 23.5.2018 на следнив линк. ТУКА

Резултати од испитите по Јавна Администрација одржан на 11.6.2018 на следнив линк. ТУКА

 

Современи политички системи и Политички партии и интересовни групи

  • Современи политички системи

Се известуваат студентите дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ, во рамките на јунската ДОПОЛНИТЕЛНА сесија, ќе се спроведе на 25.06.2018 (понеделник), со почеток од 10:00 часот, во амфитеатарот 3.

Завршниот испит по предметот СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 22.06.2018 година.

  • Политички партии и интересовни групи

Се известуваат студентите дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И ИНТЕРЕСОВНИ ГРУПИ, во рамките на јунската ДОПОЛНИТЕЛНА сесија, ќе се спроведе на 25.06.2018 (понеделник), со почеток од 10:00 часот, во амфитеатарот 3. Завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И ИНТЕРЕСОВНИ ГРУПИ задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 22.06.2018 година.

 

Политички систем (за сите студии)

Се известуваат студентите дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ, во рамките на јунската ДОПОЛНИТЕЛНА сесија, ќе се спроведе на 25.06.2018 (понеделник), со почеток од 10:00 часот, во амфитеатарот 3.

Завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 22.06.2018 година.

Соопштение

Се известуваат студентите дека терминот во јунска казнена сесија за полагање на испитите:

 

-КАЗНЕНО ПРАВО (Проф. Методија Каневчев/ Проф. Александра Груевска Дракулевски)

-КРИМИНОЛОГИЈА

-КАЗНЕНО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА

-ПЕНОЛОГИЈА

-СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА

 

е на 26.6.2018 година во 10 часот.

 

Од Професорите, с.р.

COMPETITION & ANTITRUST: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во прилог се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет Competition & Antitrust. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 18.06.2017 година, од 13:30 до 13:45 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит, како и доказ за уредена обврска за административна такса. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 13:45 до 14:00 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

Резлутатите можете да ги погледнете на следниве линкови подолу,

competition 2015-2016. ТУКА

competition 2016-2017. ТУКА

competition 2017-2018. ТУКА

 

 

 

 

ДОГОВОРНО ПРАВО: VII-МИ СЕМЕСТАР: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во прилог се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет договорно право. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 18.06.2017 година, од 13:00 до 13:15 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит, како и доказ за уредена обврска за административна такса. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 13:15 до 13:30 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

Резултатите можете да ги погледнете на следниов линк. ТУКА

Соопштение за испити во вонредна сесија

“Испитите и колоквиумите по сите задолжителни, изборни и опциони предмети кај проф. Марковиќ и проф. Дамјановски ќе се одржат на 18.06.2018 година со почеток во 10 часот, и тоа по следниот редослед:

 

10 часот – колоквиуми по сите предмети

11 часот – писмен испит по сите предмети

12 часот – есеи по сите предмети

 

Оценки ќе се впишуваат истиот ден во 13 часот.

од професорите”