ДОГОВОРНО ПРАВО (VII-МИ СЕМЕСТАР): РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во прилог се резултатите од завршното оценување по предметната програма договорно право кои може да ги сименете ТУКА. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 13.02.2019 година, од 10:00 до 10:30 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 10:30 до 11:00 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

Н. Гавриловиќ

Резултати по Јавна администрација

„Соопштение

Резултатите по јавна администрација може да ги симнете ТУКА.

Оценки по предметот Јавна администрација ќе се земаат на 12.2.2019 г., вторник, во 10 часот во каб. Бр.13.

Катедра по административно право и јавна администрација“

ГРАЃАНСКО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА (ДЕЛ: ОБЛИГАЦИИ): ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Се известуваат студентите дека за делот кој што се однесува на облигационо право, во рамките на студиската програма граѓанско право – применета програма, наставата ќе се одвива преку организирана практична настава, односно преку посета на граѓански судења во Основниот суд Скопје 2 Скопје. Од тие причини, во прилог е даден список на студенти, согласно расположливите податоци доставени од Студентската администрација. Доколку некои студенти не се наоѓаат на списокот во прилог, се молат да се пријават кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ со испраќање на име и презиме и бр. на индекс на neno.gavrilovic@gmail.com, најдоцна до 13.02.2019 година. По изминувањето на овој термин ќе бидат објавени датумите и составот на групите за посета на судења.

Список за посета на судења симни тука

Н. Гавриловиќ