Конечната ранг листа на примени кандидати на мастер студии во учебната 2018-2019 година

Се известуваат студентите коишто аплицирале во првиот уписен рок на втор циклус на мастер студии во учебната 2018-2019 година, дека конечната ранг листа на примени кандидати е објавена на огласната табла на факултетот и согласно конкурсот за запишување на студенти на втор циклус на студии уписите ќе се вршат на 15 и 16 октомври 2018 година во службата за студентски прашања во период од 8 до 16 часот.

pdf icon     Соопштение за упис на нови студенти на втор циклус на студии во учебната 2018/2019 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

pdf iconСоопштение за упис на новопримени студенти  на мастер студии во учебната 2018-2019

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УМЕТНИЦИ

Агенција за млади и спорт на Република Македонија неодамна објави конкурс за проекти од областа на младите каде што можат да конкурираат сите млади кои имаат интерес да учествуваат со нивните поетски творби и уметнички  дела . Конкурсот трае до 24 октомври 2018 година. Повеќе информации може да се преземат тука.

РАСПОРЕДИ ЗА ИСПИТИ ВО ДОПОЛНИТЕЛНА СЕСИЈА

Во прилог се распоредите за испити во дополнителната сесија, согласно статусот на закажување на 3ти окт. 2018 година.
Се напоменува дека испитите се пријавуваат во Службата за студентски прашања најмалку 2 дена пред наведениот термин со документацијата потребна согласно одлуките за продолжување на сесијата. Студентите кои што нема да го пријават испитот немаат право истиот да го полагаат.

Распоред за правни студии за прв циклус – ТУКА

Распоред за политички студии на македонски и на англиски јазик за прв и за втор циклус – ТУКА

Распоред за студии по новинарство за прв и за втор циклус – ТУКА

Распоред за студии по односи со јавноста за прв и за втор циклус – ТУКА

Распоред за мастер деловно право – ТУКА

Распоред се мастер граѓанско право – ТУКА

Распоред за мастер финасово право – ТУКА

Распоред за мастер казнено право – ТУКА

ОДЛУКА за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2018/2019 година за студенти на втор циклус на студии

На следниот линк можете да го превземете документот од одлуката за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2018/2019 година за студенти на прв циклус на студии ТУКА

ОДЛУКА за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2018/2019 година за студенти на прв циклус на студии

На следниот линк можете да го превземете документот од одлуката за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2018/2019 година за студенти на прв циклус на студии ТУКА

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНА 2018/19 ГОДИНА

  • Распоред на предавања во зимски семестар Правни Студии – ТУКА
  • Распоред на предавања во зимски семестар Односи со Јавност – ТУКА
  • Распоред на предавања во зимски семестар Политички Студии ( МК) – ТУКА
  • Распоред на предавања во зимски семестар Политички Студии (АНГЛИСКИ) – ТУКА
  • Распоред на предавања во зимски семестар Студии по Новинарство – ТУКА

Финансово право – резултати од завршен испит (19.9) и термин за оцени

Почитувани студенти,

во прилог се резултатите од завршниот испит по предметот Финансово право спроведен на 19.9.2018 година. Увид во тестовите може да извршите во среда (26.9.2018) во 12 часот во кабинетот на доц.д-р Елена Нешовска Ќосева.

Терминот за оцени и усно допрашување (ЕДИНСТВЕНО на студентите кои изречно се наведени во списокот) е четврток 27.9.2018 година во 11 часот во амф.8. Во овој термин оцени ќе можат да земат и студентите кои испитот го положиле во некоја од претходните испитни сесии.

Резултати. ТУКА