СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

Вашите индекси оставени во службата за студентски прашања можете да ги земете од 22.10.2020 година

Со почит,

Правен факултет “Јустинијан Први” во Скопје

Известување за термин за впишување оцени кај проф. д-р Христина Рунчева Тасев

Се известуваат студентите дека оцени по предметите кај проф. д-р Христина Рунчева Тасев ќе бидат впишани во четврток, 22 октомври во 17 часот во кабинет.
Се замолуваат студентите да ги доставуваат индексите преку еден претставник од групата со цел избегнување гужви и собирање.

Земање оценки по предметот Вовед во правото кај проф. д-р А. Спасов

Оцени за положени испити по Вовед во правото (правни студии, политички студии на македонски јазик и новинарство) и Филозофија на правото (правни студии) кај проф. д-р Александар Спасов ќе се впишуваат според следниов распоред:
  •  за сесијата во август/септември за сите четири декади на 15.10.2020 (четврток) од 10.00 часот во амф. 2;.

Соопштение за земање оценки кај проф. д-р В. Кандикјан

Се известуваат сите студенти кои положиле испит кај професор Кандикјан, а кои сè уште не земале оценка, да ја испратат својата и-меил адреса и сесијата кога положиле на vkandikjan@yahoo.com, за да може благовремено да ве информирам кога и каде да ги донесете индексите за впишување на оценките.

Скопје 12.10.2020 година Проф. Владимир Кандикјан

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНИ ВО ИНДЕКС И ПРИЈАВА КАЈ ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА ШАПКОВА КОЦЕВСКА

Се известуваат студентите кои немаат оцена во индекс или пријава, а полагале кај проф. д-р Катерина Шапкова Коцевска, дека можат да ги достават индексите и уредно пополнетите пријави (доколку досега немаат доставено пријава) во поштенскиот фах (сандачињата кај Архивата на факултетот) на проф.д-р Катерина Шапкова Коцевска.
Индеките и пријавите се доставуваат најдоцна до четврток (8 октомври).
Пополнетите индекси ќе може да се подигнат од Студентски прашања од понеделник (12 октомври).

Впишување на оцени во индекси кај проф. д-р А. Љ. Спасов

Оцени за положени испити по Вовед во правото (правни студии, политички студии на македонски јазик и новинарство) и Филозофија на правото (правни студии) кај проф. д-р Александар Спасов ќе се впишуваат според следниов распоред:

  •  за сесијата во јануари и февруари на 5.10.2020 (понеделник) од 14.30 часот во амф. 2;
  • за сесијата во јуни и јули (три декади) на 6.10.2020 (вторник) од 14.30 часот во амф. 2.

СООПШТЕНИЕ за студентите од прва година кои положиле Економика и Полтичка економија на англиски во јунска и септемвриска сесија кај проф. Кандикјан

Студентите кои не ги оставија индексите на ден 29.09.2020 година во Библиотеката на факултетот да го направат тоа на ден 06.20.2020 година во интервалот меѓу 11.00 и 11.30 часот. Индексите со впишани оценки ќе може да ги подигнат следниот ден (07.20.2020) во истиот термин од 11.00 до 11.30 во Библиотеката на факултетот.

Скопје, 30.09.2020 година Проф. Владимир Кандикјан

Термини за полагање во казнената дополнителна пост септемвриска сесија 2019/20 година

МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
мпп, список на студенти, (29.9.2020)
Економски систем и економска политика
Маркетинг
Предмети – Мастер кај проф. д-р Узунов и проф. д-р Петревска
Применета економика – новинарство
Применета економика – правни

СООПШТЕНИЕ за усмениот испит Применета економика

Се известуваат студентите дека усмениот испит по Применета Економика кај проф. д-р Узунов и проф. д-р Петревска ќе се одржи на:

05.10.2020 (понеделник)
06.10.2020 (вторник)
07.10.2020 (среда)

Испитот ќе се одржи во термини објавени на веб страната на линкот подолу, согласно со списоците за полагање на студентите.

http://pf.ukim.edu.mk/2019-20/