СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека испитите кај проф. д-р Тања Каракамишева Јовановска во вторатa декада, ќе се спроведат усно преку електронската платформа Microsoft Teams.

Резултати од завршните испити по Вовед на правото на сите студии и Филозофија на правото во трета декада на септемвриска сесија, полагани кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Во прилог резултатите од завршните испити по предметите Вовед во правото и Филозофија на правото одржани во септемвриска испитна сесија во трета декада, полагани кај проф. д-р Александар Љ. Спасов

Термин за впишување оценки по Вовед во правото и Филозофија на правото полагани во прва, втора и трета декада на септемвриска сесија, кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Терминот за впишување на оценки по предметите Вовед во правото и Филозофија на правото за испитите одржани во прва, втора и трета декада од септемвриската испитна сесија, полагани кај проф. д-р Александар Љ. Спасов ќе биде на 8ми октомври 2021 година од 15 часот во амфитеатар 2. Резултатите од испитите одржани во третата декада ќе бидат дополнително објавени на веб страната.

Впишување оценки во индекс кај проф. д-р Ана Чупеска

Оценки за сите предмети кај проф.д-р Ана Чупеска, ќе се потишуваат во индекс  на 28 ми Септември во 10.00 часот.
За таа цел, секој студент да понесе со себе уредна пријава и копија од iknow досието за внесената оценка.

Резултати од завршните испити по Вовед на правото на сите студии и Филозофија на правото во втора декада на септемвриска сесија, полагани кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Во прилог резултатите од завршните испити по предметите Вовед во правото и Филозофија на правото одржани во септемвриска испитна сесија во втора декада, полагани кај проф. д-р Александар Љ. Спасов. Терминот за впишување оценки ќе биде дополнително објавен.

Соопштение за испитите по Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. В. Кандикјан, проф. А. Стојков и проф. К. Шапкова Коцевска во втората декада во септемвриската сесија

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии или некој друг предмет кај наставниците проф. Владимир Кандикјан, проф. Александар Стојков или проф. Катерина Шапкова Коцевска во втората декада во септемвриската испитна сесија дека испитот ќе се спроведе писмено во амф. 4 на 14 септември со почетокво 9 часот.
Присутните задолжително треба да ги почитуваат протоколите за заштита од Ковид 19 (носење маска, дезинфекција на раце при влез во амфитеатарот и оддржување растојание) 

Соопштение за испитите по Економика, Политичка економија и сите останати предмети кај проф. В. Кандикјан, проф. А. Стојков и проф. К. Шапкова Коцевска во првата декада во септемвриската сесија

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по предметите Економика, Политичка економија. Деловни финансии или некој друг предмет кај наставниците проф. Владимир Кандикјан, проф. Александар Стојков или проф. Катерина Шапкова Коцевска во првата декада во септемвриската испитна сесија дека испитот ќе се спроведе писмено во амф. 2 на 31 август со почетокво 9 часот.
Присутните задолжително треба да ги почитуваат протоколите за заштита од Ковид 19 (носење маска, дезинфекција на раце на влез во анфитеатарот и оддржување растојание) 

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека на 12.7.2021 (понеделник), во 11:00 часот, во амфитеатар 2 ќе се спроведе впишуваше на оценки кај проф. д-р Дескоска

СООПШТЕНИЕ

Оценки за сите предмети кај проф.д-р Ана Чупеска, ќе се потишуваат во индекс  на 7ми Јули во 11.30мин. За таа цел, секој студент да понесе со себе уредна пријава и копија од iknow досието за внесената оценка.