СООПШТЕНИЕ

Оценки по предметот Јавна администрација ќе се земаат на 16.9.2019 во 10 ч., во каб. Бр. 13.“

Резултатите преземете ги ТУКА.

Соопштение

Испитите по Социологија на правото и Политичка социологија кај доц. д-р Милена Апостоловска Степаноска ќе се одржат на 10.09.2019 во 11:30h во амфи 4.

Соопштение  

Испитите по предметите јавно мислење-новинарство и односи со јавност, 

јавно мислење и масовни комуникации-политички, 

пол. маркетинг-односи со јавност

идеја за европа-политички

методологија-политички, во септемвриската испитна сесија ќе се оддржат на 19ти и 26ти септември, 2019 од 11 часот.

 

Проф.д-р Владимир Божиновски

Проф. д-р Драган Гоцевски

Соопштение од д-р Чупеска

Прва декада
11.09.2019 во 9h Колоквиум и завршен испит по современи политички теории и етнички конфликти и меѓународни односи
12.09.2019 во 9h Сите изборни предмети додипломски и мастер

Втора декада
19.09.2019 во 9h Колоквиум и завршен испит по современи политички теории и етнички конфликти и меѓународни односи
20.09.2019 во 9h Сите изборни предмети додипломски и мастер

ТЕРМИНИ ЗА ВЛЕЗНИ КОЛОКВИУМИ КАЈ ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДАР Љ. СПАСОВ

Влезни колоквиуми по Вовед во правото (правни студии, политички студии на македонски јазик и студии по новинарство) и Филозофија на правото кај доц. д-р Александар Љ. Спасов ќе се полагаат на 20.8.2019 година (вторник) од 9.30 часот во амф. 2.

Резултати од испитите Политички систем и Современи политички системи – Јунска испитна сесија

1. Резултати од писменото полагање на предметот Политички систем! (Јунска испитна сесија – 2019 година)

2. Резултати од писменото полагање на предметот Современи политички системи! (Јунска испитна сесија – 2019 година)

СООПШТЕНИЕ

Во ПРИЛОГ се резултати од завршен испит по предметот јавна администрација оддржан на 24.6.2019 г. Оценки ќе се земаат на 28.6.2019 г. (петок) во 10 часот во кабинет бр.13.