Завршни испити по предметите кај проф. д-р К. Ристова – Астеруд за јунска КАЗНЕНА сесија 2018

  1. ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО – ПРАВНИ СТУДИИ.
    Полагањето на завршен писмен испит ќе се одржи на 21 -ти јуни (четврток) во 16 часот (амф.2 ).

 

  1. ВОВЕД ВО ПРАВО (Правни студии; Односи со јавност; политички студии – англиски јазик)

                   Полагањето на завршен писмен испит ќе се одржи на 21 -ти јуни (четврток) во амф. 2 со                     почеток во 14.00 часот;

  1. ВОВЕД ВО НАУКА ЗА ПОЛИТИКА – политички студии на македонски јазик

                   Полагањето на завршен писмен испит ќе се одржи на 21 -ти јуни (четврток)  во 16 часот                     (амф.2 ).

ВАЖНО за сите студент(к)и: Студент(к)ите се должни да носат уредни пријави, уплатници КНИЖНИ и индекс ( книжен/електронски) на денот испитот

Резултати Англески јазик јуни 2018 (политички студии и новинарство)

Почитувани студенти,

Во прилог резултати од испитот по Англески јазик за групи ( Политички Студии и Новинарство)

Политички студии – резултати на следниов линк. ТУКА

Новинарство – резултатите на следниов линк. ТУКА

Резултати од завршен испит по Јавна Администрација

Студентите кои го имаат положено испитот да ги достават своите индекси во понеделник (18.6.2018) 9:30 часот, во кабинет бр.13.

Студентите кои сакаат да го полагаат предметот во казнена сесија треба да го пријават преку студентски прашања, најдоцна до петок (15.6.2018 г.) а ќе го полагаат на 18.6.2018 г. во 10 часот.

Резултати од испитите по Јавна Администрација одржан на 23.5.2018 на следнив линк. ТУКА

Резултати од испитите по Јавна Администрација одржан на 11.6.2018 на следнив линк. ТУКА

 

Современи политички системи и Политички партии и интересовни групи

  • Современи политички системи

Се известуваат студентите дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ, во рамките на јунската ДОПОЛНИТЕЛНА сесија, ќе се спроведе на 25.06.2018 (понеделник), со почеток од 10:00 часот, во амфитеатарот 3.

Завршниот испит по предметот СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 22.06.2018 година.

  • Политички партии и интересовни групи

Се известуваат студентите дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И ИНТЕРЕСОВНИ ГРУПИ, во рамките на јунската ДОПОЛНИТЕЛНА сесија, ќе се спроведе на 25.06.2018 (понеделник), со почеток од 10:00 часот, во амфитеатарот 3. Завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И ИНТЕРЕСОВНИ ГРУПИ задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 22.06.2018 година.

 

Политички систем (за сите студии)

Се известуваат студентите дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ, во рамките на јунската ДОПОЛНИТЕЛНА сесија, ќе се спроведе на 25.06.2018 (понеделник), со почеток од 10:00 часот, во амфитеатарот 3.

Завршниот испит по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 22.06.2018 година.

Соопштение за испити во вонредна сесија

“Испитите и колоквиумите по сите задолжителни, изборни и опциони предмети кај проф. Марковиќ и проф. Дамјановски ќе се одржат на 18.06.2018 година со почеток во 10 часот, и тоа по следниот редослед:

 

10 часот – колоквиуми по сите предмети

11 часот – писмен испит по сите предмети

12 часот – есеи по сите предмети

 

Оценки ќе се впишуваат истиот ден во 13 часот.

од професорите”

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – термин за полагање (јунска дополнителнителна сесија)

Почитувани студенти,

 

Квалификациониот колоквиум по меѓународно приватно право ќе се одржи на ден 27.06.2018 година во 09:30 часот. Завршниот испит ќе се одржи на ден 28.06.2018 година во 09:30 часот. 

 

Завршниот испит задолжително се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 27.06.2018 година, со поднесување на пријава и доказ за платен надоместок од 1000 денари  согласно одлуката за спроведување на дополнителна јунска сесија.