Чупеска Станишковска, д-р Ана

Научно - наставно звањеДоцент
ИнститутИнститут за политички науки
КатедраКатедра за теоретски политички науки
Предмети на прв циклус студииСовемени политички теории; Политичка социологија; Политичка психологија; Политичка антропологија; Глобализација; Мултикултурализам и ЕУ
Предмети на втор циклус студииЕтнички конфликти и меѓународни односи; Теории на меѓународна политика
Предмети на трет циклус студииПолитички концепти и политички теории; Политичка философија; Европски интеграции и меѓународна политика; Национализам, митологија и транзиција;Теорија на демократија и модели на демократија.
Кабинет бр.темпус долен
Приемно време за студентите11:00 -13:00
Телефонски број во кабинет023117244/ лок/224
Е-mail адресаchupeskaana@gmail.com
Биографија