Правен факултет ” Јустинијан Први ” во Скопје организира Ораторската вечер ” Иво Пухан “


Подробности за настанот


Организациониот одбор на Ораторската вечер ” Иво Пухан ” објавува ПОВИК за учество на XXI Ораторска вечер ” Иво Пухан ”