Игновска, д-р Елена

Научно - наставно звањеДоцент
ИнститутГраѓанско право
КатедраСемејно и наследно право
Предмети на прв циклус студииСемејно и наследно право
Предмети на втор циклус студииСовремени наследно правни системи, Новите репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејството, Европско семејно право, Институти на семејното право
Предмети на трет циклус студииСемејно право, Наследно право
Кабинет бр.31
Приемно време за студентитеВторник и четврток 12-14 часот
Телефонски број во кабинет02 3117244, локал 112
Е-mail адресаelena_ignovska@yahoo.com; e.ignovska@pf.ukim.edu.mk
Биографија