Игновска, д-р Елена

Научно - наставно звањеВонреден професор
ИнститутГраѓанско право
КатедраГраѓанско материјално право
Предмети на прв циклус студииСемејно и наследно право
Предмети на втор циклус студииСовремени наследноправни системи, Граѓанско право-применета програма, Социологија на семејството, Новите репродуктивни технологии и правото, Европско семејно право и Институти на семејното право
Предмети на трет циклус студииСемејно право, Наследно право
Кабинет бр.31
Приемно време за студентитезакажување на консултации преку електорнска пошта
Телефонски број во кабинет02 3117244, локал 112
Е-mail адресаe.ignovska@pf.ukim.edu.mk
elena_ignovska@yahoo.com
Биографија