ЦСИ ​МАНУ

Центарот за стратегиски истражувања при Македонската академија на науките и уметностите (ЦСИ МАНУ) во соработка со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во СкопјеУниверзитетот “Гоце Делчев” – Штип и Универзитетот на Југоисточна Европа, со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, распишуваат повик за учество на Охридската школа на природно право на тема „Говор на омраза, криминал од омраза и други современи облици на криминалитет“, што ќе се одржи во Охрид од 17 до 23 септември 2017 година.

Повикот за учество може да го погледнете: http://www.osce. org/mission-to-skopje/316636