Правила за студирање

Delovnik za nacin na rabota i odlucuvanje na Nastavno-naucniot sovet, rabotnite i strucnite tela, komisiite i vnatresnite organizacioni edinici na Pravniot fakultet Ugl-244 30-0420
Ispravka na Odlukata za izmena i dopolnujvanje na Pravilata za studiranje - Aneks na studiskite programi na Pravniot fakultet Ugl-168 1-04-2011
Odluka za disciplinska odgovornost na studentite na Pravniot fakultet Ugl-232 30-11-2012
Odluka za izmena i dopolnuvanje na Pravilata za studiranje - Aneks na studiskite programi na Pravniot fakultet - Precisten tekst Ugl-174 30-09-2011
Odluka za izmena i dopolnuvanje na Pravilnikot za vnatresnite odnosi i rabotenjeto na Pravniot fakultet Ugl-160 26-10-2010
Odluka za izmena i dopolnuvanje na Pravilata za studiranje - Aneks na studiskite programi na Pravniot fakultet Ugl-163 29-12-2010
Odluka za izmeni i dopolnuvanja na Odlukata za disciplinskata odgovornost na studentite na Pravniot fakultet Justinijan Prvi Ugl-293 2--6-2014
Odluka za izmenuvanje i dopolnuvanje na Pravilata za studiranje - Aneks na studiskite programi na Pravniot fakultet Ugl-258 1-10-2013
Odluka za nadomestoci za koristenje imot na Fakultetot
Odluka za nazivot na diplomite na angliski jazik na politickite studii, studiite po novinarstvo i odnosi so javnosta na Pravniot fakultet Ugl-252 3-08-2013
Odluka za organizacija na oratorskata vecer Ivo Puhan na Pravniot faklutet Ugl-163 29-12-2010
Pravila za studiranje - aneks na studiskite programi na Pravniot fakultet Ugl-98 22-02-2008
Pravila za studiranje na politickite studii, studiite po novinarstvo i odnosi so javnosta na vtor cikus studii na Pravniot fakultet Ugl-252 3-08-2013