Распореди за настава на прв циклус на студии во учебната 2017/2018

 

Распоред за настава на прв циклус на правни студии во зимскиот семстар во учебната 2017/2018.

Распоред за настава на прв циклус на политички студии – македонски јазик во зимскиот семстар во учебната 2017/2018 е поместен на следниот документ.

Распоред за настава на прв циклус на политички студии – англсики јазик во зимскиот семстар во учебната 2017/2018.

Распоред за настава на прв циклус на студии по новинарство во зимскиот семстар во учебната 2017/2018.

Распоред за настава на прв циклус на студии по односи со јавноста во зимскиот семстар во учебната 2017/2018.