Распореди за настава на втор циклус на студии

Распореди за настава на втор циклус на студии за летен семестар во учебната 2020/2021 година

Microsoft Teams Распоред на Мастер студии летен семестар 2020-21 година

Распореди за настава на втор циклус на студии за зимски семестар во учебната 2020/2021 година

Microsoft Teams Распоред на Мастер студии зимски семестар 2020-21 година

Распореди за настава на втор циклус на студии за летен семестар во учебната 2019/2020 година 

Распоред на настава – Казнено право
Распоред на настава – Деловно право
Распоред за настава – Финансово право

Распореди за настава на втор циклус на студии за зимски семестар во учебната 2019/2020 година 

Предавањата на втор циклус на студии започнуваат на 4ти ноември.

Преземете ТУКА.