Распореди за полагање на испити во втор испитен рок на прв циклус на студии во учебната 2016/2017 (15.06 – 16.06.2017)

 

Распоред за полагање на испити во втор испитен рок на правни студии во зимскиот семстар во учебната 2017/2018.

Распоред за полагање на испити во втор испитен рок на политички студии – македонски јазик во зимскиот семстар во учебната 2017/2018 е поместен на следниот документ.

Распоред за полагање на испити во втор испитен рок на политички студии – англсики јазик во зимскиот семстар во учебната 2017/2018.

Распоред за полагање на испити во втор испитен рок на студии по новинарство во зимскиот семстар во учебната 2017/2018.

Распоред за полагање на испити во втор испитен рок на студии по односи со јавноста во зимскиот семстар во учебната 2017/2018.