Распореди за полагање на испити  во јунска сесија за прв и втор циклус на студии во учебната 2019/2020

Одлука за измена на глобалниот календар на активности и неработни денови на Правниот факултет” Јустинијан Први” во Скопје во учебната 2019/20 година

Распоред на полагање испити во јунска испитна сесија во учебната 2019/20 година

Распореди за полагање на испити  во мартовска (дополнителна) сесија за прв и втор циклус на студии во учебната 2019/2020

ОДЛУКА за поништување на дополнителна испитна сесија
Распоред на полагање испити во мартовска(дополнителна) сесија
Распоред на колоквиуми во мартовска(дополнителна) сесија)
Распоред на пријавување во мартовска(дополнителна) сесија во учебната 2019/20 година

ОДЛУКА за спроведување дополнителна сесија во учебната 2019-20 година за студенти на втор циклус на студии
ОДЛУКА за спроведување дополнителна сесија во учебната 2019-20 година за студенти на прв циклус на студии

Распореди за полагање на испити  во апсолвентска (дополнителна) сесија за прв  циклус на студии во учебната 2019/2020

Распоред на полагање на дополнителна испитна зимска сесија во учебната година 2019/20 за студенти – апсолвенти на прв циклус на студии

Одлука за спроведување на дополнителна испитна сесија во учебната 2019/20 година за студенти – апсолвенти на прв циклус на студии

Распореди за полагање на испити  во јануарска (зимска) сесија на прв и втор циклус на студии во учебната 2019/2020 

Распоред за полагање на испити на прв и втор циклус на студии јануарска (зимска) сесија, 2019/20 година

Термини за поправни колоквиуми во јануарска (зисмка) сесија во учебна 2019/20 година

РАСПОРЕД ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ПРЕКУ СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА И IKNOW ЗА ЗИМСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020

Распореди за полагање на испити  на прв и втор циклус на студии во учебната 2019/2020 дополнителна сесија

Распоред за полагање на испити на прв циклус на студии дополнителна сесија за апсолвенти, 2019/20 година

Распоред за полагање на испити на прв и втор циклус на студии дополнителна сесија, 2019/20 година

Распоред за  ПРИЈАВУВАЊЕ испити во дополнителна сесија , 2019/20 година

Одлука за спроведување на дополнителна испитна сесија во учебната, 2019/20 година

Распореди за полагање на испити  на прв циклус на студии во учебната 2018/2019 септемвриска сесија

Распоредот за полагања на испити за прв и втор циклус на студии е во еден пдф фајл. Преземете  подолу.

Распоред за полагање испити септемвриска сесија за прв и втор циклус на студии

Распореди за полагање на испити  на прв циклус на студии во учебната 2018/2019 јунска сесија

Распоредот за полагања на испити за прв и втор циклус на студии е во еден пдф фајл. Преземете  подолу.

Распоред за полагање испити – јунска сесија за прв и втор циклус на студии

Распоред на поправни колоквиуми за прв циклус на студии