Секретар на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје