КОРЕГИРАНО- Резултатите од завршните испити по Вовед во правото и Филозофија на правото (правни студии) и Вовед во правото (политички студии и студии по новинарство) полагани на 02.02.2018 година и на 09.02.2018 година кај доц. д-р Александар Спасов

Резултатите од завршните испити по Вовед во правото и Филозофија на правото (правни студии) и Вовед во правото (политички студии и студии по новинарство) полагани на 02.02.2018 година и на 09.02.2018 година кај доц. д-р Александар Спасов ќе бидат објавени на веб страницата во понеделник  19.02.2018 година во 10 часот.

Впишување на оцени во понеделник, 19.02.2018 година според следниов распоред:

 

1. Вовед во правото за правни студии во 14 часот во амф. 4,

2. Филозофија на правото за правни студии во 16 часот во амф. 4

3. Вовед во правото за политички студии и студии по новинарство во 17 часот во амф.4