Упис и заверка на семестар на прв циклус на студии

Запишување и заверување на втори / четврти / шести семестар за студентите кои студираат по ЕКТС ќе се одвива од 16.01.2017 до 07.02.2017 година.

Детални информации се достапни тука.