Упис и заверека на семестар на втор циклус на студии

Запишување и заверување на семстар на студиите од втор циклус ќе се одвива од 02.02.2017 до 20.02.2017 година.

Детални информации се достапни тука.