Упис на трет циклус на студии

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ – СКОПЈЕ

ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК – ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

Во прилог е листата на примени кандидати на трет циклус на студии – докторски студии.

Уписот на трет циклус на студии е во периодот од 20.01.2019 (понеделник) до 24.01.2019 (петок).

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година