Акцелератор УКИМ – Покана за работилница

Почитувана акадeмска заедница на Правен факултет „Јустинијан Први“,

Акцелераторот УКИМ во соработка со ЕИТ (European Institute of Innovation and Technology) им овозможува наставниот кадар и студентите на УКИМ да се приклучат на ЕИТ програма наменета за Централна и Југоисточна Европа, преку повикот EIT Jumpstarter 2022.

За да дознаете повеќе, пријавете се на работилницата BAU EIT Pre-Jumpstarter 2022 на следникот ЛИНК.

Повикот EIT Jumpstarter 2022 е отворен до 10.04.2022 и нуди:

  1. пристап до знаење за трансформација на истражувањето во бизнис идеја,
  2. грантови од ЕИТ и можности за инвестиции од Акцелераторот УКИМ.