ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЗОРОСКА КАМИЛОВСКА И ПРОФ. Д-Р РАКОЧЕВИЌ

Се известуваат студентите дека оценки по предметот Граѓанско процесно право на прв циклус студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови и Стечајна постапка на втор циклус студии, ќе се впишуваат на 25.11.2020 година (среда), во 11 часот.

Доколку студентот не е во можност да го остави индексот во наведениот термин, оценката ќе може да ја подигне во следниот определен термин.

Индексите да се остават во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.

Проф. д-р Зороска Камиловска

                                                                        Проф. д-р Ракочевиќ