ДОГОВОРНО ПРАВО (VII-МИ СЕМЕСТАР): РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во прилог се резултатите од завршното оценување по предметната програма договорно право кои може да ги сименете ТУКА. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 13.02.2019 година, од 10:00 до 10:30 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 10:30 до 11:00 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

Н. Гавриловиќ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux