ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во дополнителниот термин за полагање во есенскиот испитен рок ќе се врши електронски со користење на iKnow системот И физички во службата за студентски прашања,

во периодот од 16.9.2021 до 17.9.2021 година.

Начин на пријавување:

  1. ЕЛЕКТРОНСКИ

  1. ФИЗИЧКИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА

  • По електронското пријавување, студентите физички ги доставуваат пријавите за полагање во службата за студентски прашања од 16.09.2021 до 17.09.2021, така што бројот од електронската пријава(се отчитува од iKnow системот) задолжително се запишува на хартиената пријава, што физички се доставува во службата за студентски прашања.

НАПОМЕНА: Покрај доставуањето пријава во службата за студентски прашања, студентите ја доставуаат и уплатницата за дополнителниот термин за полагање во есенскиот испитен рок.

Распоредот можете да го преземете на  следниов ЛИНК.

Со почит,

Правен факултет ,,Јустинијан Први‘’ во Скопје