Наумовски, д-р Гоце

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Римско право и правноисториски науки
Катедра Римско право
Предмети на прв циклус студии Римско право, Право и информатичка технологија
Предмети на втор циклус студии Право на трговски марки и географски називи; Патентно право, Спортско право, Реторика
Предмети на трет циклус студии Римско право, Интелектуална сопственост, Правна реторика и аргументација
Кабинет бр. 123
Приемно време за студентите Вторник и Четврток 11-13ч
Телефонски број во кабинет 02 3117 244 # 110
Е-mail адреса g.naumovski@pf.ukim.edu.mk

Одлука за последен избор во звање – д-р Гоце Наумовски