Наставно научен совет – ННС

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 30.09.2020 10/10/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 31.08.2020  02/09/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 03.07.2020 03/07/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 01.6.2020    07/06/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 04.05.2020 ГОДИНА 05/05/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 03.04.2020 ГОДИНА  10/04.2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 02.03.2020 ГОДИНА 04/03/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 03.02.2020 ГОДИНА  13/02/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 27.12.2019 ГОДИНА     08/01/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 29.11.2019 ГОДИНА      07/12/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 01.11.2019 ГОДИНА        06/11/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 04.10.2019 ГОДИНА      22/09/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 10.09.2019 ГОДИНА       16/09/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 29.03.2019 ГОДИНА       02/04/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 22.04.2019 ГОДИНА      06/05/2019

НАСТАВНО НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 10.06.2019 ГОДИНА       18/06/2019

НАСТАВНО НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 01.07.2019 ГОДИНА       01/07/2019