Приклучување кон Microsoft Teams групи за зимски семестар – учебна 2021/22 година

Почитувани студенти,

За да бидете дел од предавањата на Microsoft Teams, потребно е да имате ime.prezime@students.pf.ukim.mk службена адреса. За да си ја дознаете службената адреса и смените лозинка кликнете ТУКА.
1. Секој студент, потребно е да го отвори распоредот на предавања, поставен подолу, и да кликне на линкот во последната колона и кликне Join.
1.1. Доколку сте Правни студии, Внимателно видете во која група сте(1, 2 или 3та) и потоа согласно соодветната група во распоредот на предавањата, кликнете на ликнот во последната колона и кликнете Join.

2. Со кликнувањето Join значи дека сте испратиле request за влез во групата. Предмениот професор ќе го прифати вашиот request за влез во групата на Microsoft Teams и со тоа станувате дел од групата на Microsoft Teams.

Во прилог ви испаќаме распоред на групи за правни студии.
1 година 
2 година 
3 година 

Во прилог ви го испраќаме Распоредот на предавања со линкови за влез во тимот за секој предмет за учебната 2021/2022 година на следниов линк: Microsoft Teams Распоред на предавања

УПАТСТВО ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН ONLINE MEETING-ПРЕДАВАЊЕ

Со почит,
Правен факултет “Јустинијан Први” во Скопје