Приклучување кон Microsoft Teams групи за летен семестар – учебна 2021/22 година

Почитувани студенти,

за да бидете дел од предавањата на Microsoft Teams, потребно е да имате ime.prezime@students.pf.ukim.mk службена адреса. За да си ја дознаете службената адреса или смените лозинка кликнете ТУКА. Секој студент, потребно е да го отвори распоредот на предавања, поставен подолу, да кликне на линкот во последната колона по соодветниот предмет и потоа да кликне Join.Со кликнувањето Join значи дека сте испратиле request за влез во групата. Предмениот професор ќе го прифати вашиот request за влез во групата на Microsoft Teams и со тоа станувате дел од групата на Microsoft Teams.

Во прилог ви го испраќаме Распоредот на предавања со линкови за влез во тимот за секој предмет за учебната 2021/2022 година на следниов линк: Microsoft Teams распоред за летен семестар 2021-22 година УПАТСТВО ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН ONLINE MEETING-ПРЕДАВАЊЕ

НАПОМЕНА:Доколку сте Правни студии, Внимателно видете во која група сте(1, 2 или 3та) и потоа согласно соодветната група во распоредот на предавањата, кликнете на линкот во последната колона и кликнете Join.